Skydning er godt for mange ting

Koncentrationen er i højsædet, når man står på skydebanen og sigter. Verden lukkes ude, og der er kun fokus på én ting; at ramme skydeskiven så godt som muligt.

Flere studier har da også vist, at skydning træner både koncentrationsevnen og motorikken og derfor er godt for mange børn, der til dagligt kæmper med at holde fokus og sidde stille.

Også børn med ADHD kan have god gavn af skydesporten. På skydebanen er man ikke en del af et hold som fx til fodbold – man er kun sig selv og instruktøren, og det gør det nemmere for barnet at lukke verden ude og koncentrere sig. Reglerne er klare og enkle, og skydningen foregår i aflukkede båse, hvor man er skærmet fra forstyrrelser.

Forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet har undersøgt skydetræningens effekt på ADHD-børn, og Annegrete Månsson, som er projektleder og ph.d.-studerende udtaler:  

”Børnene fortæller, at de kropslige teknikker, de har lært at bruge i skydningen, dem kan de bruge i skolen og derhjemme. Flere af dem beskriver, at de har nemmere ved at føre en samtale til ende og ikke hele tiden bliver distraheret”

Opfattelsen er den samme hos vores faste instruktører, som er sammen med børnene på både den indendørs skydebane og den udendørs skydebane i Ousted Tåning Skytteforening:

”Når jeg møder børn helt ned til de yngste klassetrin i skytteforeningen, så er det en fornøjelse at opleve den udvikling, de gennemgår, når de har været på banen et par gange og haft succes med skydningen. Og her tænker jeg på børn generelt – ikke kun diagnosebørn. Jeg har set flere fra kategorien ”urolige børn med alt for meget krudt”, som falder til ro på en særlig måde og har gavn af de teknikker, de lærer, når de står med luftgeværet – og kan bruge teknikkerne i den almindelige skoleundervisning”, fortæller Ole Kirkholt, som er instruktør i skytteforeningen. 

Kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/skydeidraet-ser-ud-til-at-hjaelpe-boern-med-adhd